Till innehåll på sidan

Nationella ämnesprov

Motion 1997/98:Ub223 av Stig Grauers och Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I gymnasiet förekommer nationella ämnesprov endast i engelska, matematik och svenska. Utbildningsdepartementet har valt att inte ta ställning till prov i ytterligare ämnen. Till skillnad från EU-länderna kommer Sverige då att stå utan nationella prov i franska och tyska. Det finns stor risk att detta kommer att leda till att kunskaperna sjunker i dessa språk och allvarliga trovärdighetsproblem uppstår för svenska ungdomars språkutbildning, t.ex. när de söker anställning inom EU.

De nationella proven prövar nämligen just sådana språkkunskaper som erford­ras i ett land som vårt med dess ständigt ökade internationella kontakt­nät.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av nationella prov i ämnena franska och tyska.

Stockholm den 1 oktober 1997

Stig Grauers (m)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av nationella prov i ämnena franska och tyska.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av nationella prov i ämnena franska och tyska.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.