Till innehåll på sidan

Nationell strategi för ökad animalieproduktion

Motion 2010/11:MJ246 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-25
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för ökad svensk animalieproduktion.

Motivering

Regeringen med jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen har under ett par år drivit visionen om Sverige som matland. Det är en utmärkt idé som skapar bättre förutsättningar för livsmedelsexport och ökad konkurrenskraft för livsmedelsföretagen, samtidigt som det främjar regional och lokal matkultur som leder till tillväxt och fler jobb. Människor som bor och verkar på landsbygden ges därmed ökad möjlighet att förverkliga sina idéer och att driva företag på landsbygden.

Men det finns ett stort problem med svensk jordbruksproduktion som också måste få större uppmärksamhet. Det är det faktum att landets animalieproduktion krymper stadigt. I Sverige har det blivit allt svårare att bedriva animalieproduktion på grund av ett högt kostnadsläge, låga produktpriser och ”osund konkurrens” genom import från länder som ställer lägre krav än oss på miljö- och djurskyddsområdet.

Sverige har av tradition varit ett land som varit självförsörjande på jordbruksprodukter. Idag är situationen en annan. Den senaste halvårsstatistiken från SCB (jan.–juni 2010) visar en självförsörjningsgrad på nötkött med 58 %, griskött 77 % och lamm 31 %. Den genomsnittliga självförsörjningsgraden på köttsidan var vid mättillfället 68 %. Trenden är dessutom tydligt neråtgående. Detta kopplat till den dåliga lönsamheten för jordbruksföretagare innebär troligtvis att utvecklingen kommer att fortsätta vara negativ.

Som synes finns här en betydande potential. Dessutom ökar konsumtionen av animalieprodukter. Problemet är att denna ökande marknad går de svenska producenterna förbi och därför måste vi, om visionen om Sverige som matland ska bli verklighet, säkerställa att svensk animalieproduktion ges möjligheter att växa.

En ökad animalieproduktion innebär att jobb stannar kvar på landsbygden men bidrar också till ökad export och en växande livsmedelsindustri. På så sätt gynnas både arbetslinjen och företagsamheten. Och som ett extra plus ger det förutsättningar för en levande landsbygd med öppna landskap.

</

Stockholm den 25 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för ökad svensk animalieproduktion.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.