Till innehåll på sidan

När vårdnadshavare har förbrukat sin rätt att bestämma över sitt barn

Motion 2021/22:3461 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barns rättigheter ska sättas i främsta rummet vid en familjehemsplacering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När ett barn blir familjehemsplacerat på grund av att vårdnadshavare fullständigt brustit i sitt föräldraskap har socialtjänsten sett att det finns risker om barnet bor kvar hemma. Då skulle man kunna tänka sig att dessa vårdnadshavares rätt att bestämma över barnet har förbrukats. Så är det dock inte. Detta behöver ses över snarast.

Det nya familjehemmet har idag inte rätten att ”lista” barnet på en vårdcentral eller hos tandläkare. Man har heller inte rätt att bestämma huruvida barnet ska vaccineras eller inte. Man har heller inte rätt att bestämma vilken skola barnet ska gå i. Familje­hemmet kan heller inte resa utomlands på semester om vårdnadshavaren bestämmer sig för att ett pass inte ska utfärdas.

Allt detta är fullständigt orimligt, i synnerhet när det gäller vaccination mot covid-19 då man vet att det är mycket större risker med att inte vaccinera sig.

Detta är ytterligare en situation som ett barns trygghet inte sätts i främsta rummet. I en särskilt utsatt situation anser jag att undantag borde kunna göras för barnets bästa. När det gäller familjehemsplacerade barn borde det vara en alldeles extraordinär situation för barnet där allt har vänts upp och ned och en trygghetsskapande miljö ska vara det viktigaste, där barnets rättigheter borde sättas framför vårdnadshavares rättighet att bestämma över livsnödvändiga och livskvalitetshöjande insatser och aktiviteter. Föräldrars rättigheter ska inte sätta barns rättigheter åt sidan och riskera deras liv, hälsa och trygghet. Därför behöver lagen ändras i fråga om vårdnadshavarens rätt att fatta beslut som rör barnets hälsa, skolgång, tillgång till fritidsaktiviteter (inklusive resor) och annat som kan ge barnet trygghet under tiden som det vistas i ett familjehem.

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barns rättigheter ska sättas i främsta rummet vid en familjehemsplacering och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2021/22:SoU18
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.