Till innehåll på sidan

Muddring av farleden till Fiskebäckshamn

Motion 2022/23:1159 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska föra samtal med Göteborgs stad om att muddra farleden till Fiskebäckshamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är beslutat att det ska muddras i Göteborgs hamn för att få till en farleds­fördjupning. Genom att muddra ges Göteborgs hamn möjligheten att ta emot större fartyg eller fartyg med mer last ombord och gör fartygen mer djupgående. Göteborg har sedan länge haft en stark anknytning till havet och världshandel. Ganska tidigt började man seglatser över världen med ostindiefarare och idkade handel. Göteborg har inte bara varit en viktig handelsstad utan även ett nav för fiske med starka traditioner. Fiskeindustrin är viktig för arbete och för matförsörjningen. Tyvärr har det inte satsats mycket på att följa fiskeindustrins utveckling med större fartyg. Fiskefartygen har utvecklats, från små tvåmansbåtar till dagens fiskebåtar med industrier på insidan. Dessa fartyg behöver ett större farledsdjup för att angöra hamnarna i Fiskebäck. Genom att farleden in mot Fiskebäck är för grund går dessa fartyg istället till Ellös, Rönnäng, Kungshamn och även till Danmark. Ca 50 procent av fartygen lossar sin fångst i Danmark p.g.a. att de inte kan segla in till Fiskebäckshamn. Farleden in till Fiske­bäckshamn är cirka 5 meter djup och vid fullastade fartyg behövs ca 9 meter.

Fiskebäckshamn är hemmahamn för en av Sveriges största fiskeflottor, med 24 fiskefartyg och fyra bunkerfartyg. På båtarna arbetar sammanlagt cirka 200 personer. De stora fartygen ligger sällan i hemmahamnen och förhållandevis små mängder fisk landas i Fiskebäckshamn. År 2004 var det cirka 57 ton, att jämföra med Göteborgs Fiskhamn där mängden landad fisk samma år var 1 480 ton. Vid Fiskebäckshamn finns även andra företag och handel med maritim prägel.

Genom att fördjupa farleden blir frakterna av fisken kortare, cirka 85 procent av fisken på auktion går på lastbil. De kvarvarande varven i Göteborg får mer att göra när fartygen lossar sitt gods. Nu repareras de flesta fartyg i Skagen eller i Varberg. Samtal har förts inom fiskeindustrin och det finns en stor vilja att nyttja Fiskebäck som lossningshamn. Fiskhamnen i Fiskebäck är dessutom av riksintresse för yrkesfisket.

Sverigedemokraterna vill ge regeringen i uppdrag att kontakta Göteborgs stad för att se över möjligheten att muddra farleden in till Fiskebäckshamn när det ändå muddras i farleden in till Göteborgs hamn.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska föra samtal med Göteborgs stad om att muddra farleden till Fiskebäckshamn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.