Till innehåll på sidan

Möjliggörande av föräldraledighet för mor- och farföräldrar

Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att ge barn en trygg uppväxt är närvarande föräldrar av största vikt. I dag är det inte alltid möjligt för alla föräldrar att vara föräldralediga fullt ut och i den mån som önskas. Orsakerna kan vara många, varav arbete och ekonomi ofta är förekommande hinder.

Utöver att stärka familjerna på en rad andra politiska områden, såsom förutsättningar och ekonomi, kan vi stärka banden mellan barn och mor- och farföräldrar. Om det finns hinder eller dåliga förutsättningar för en förälder att fullt ut använda sig av alla föräldra­dagar, ska en mor- eller farförälder kunna ta ut föräldradagar, för att där knyta an ytter­ligare och stärka banden i familjen.

Alla vuxna i barnens omgivning är viktiga för att stötta där det behövs och där barnen kan anförtro sig och känna trygghet. Om alternativet till att ta ut föräldradagar är att de blir innestående, så är valmöjlighet att överlåta föräldradagar det bästa alternativet för barnen.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.