Till innehåll på sidan

Mobila slakterier

Motion 2010/11:MJ229 av Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-22
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverken i syfte att underlätta för mobila slakterier.

Motivering

Närproducerad mat som är framtagen med god djuromsorg och hög miljöhänsyn efterfrågas av allt fler konsumenter. Missförhållanden från transporter av slaktdjur har uppmärksammats och skapat medvetenhet. Allt fler är angelägna om djurens välfärd men även matens kvalitet, dess ursprung och den miljöpåverkan som transporter vållar.

Jämfört med konventionell slakt – vid storskaliga och ofta avlägsna slakterier – finns fördelar ur djurskydds- och miljösynpunkt men även för de småskaliga och lokala producenternas utvecklingsmöjligheter. Ett mobilt slakteri kommer till gården, vilket minskar antalet transporter av levande djur och kan reducera miljöpåverkan. När slakten sker vid den invanda miljön blir djuren dessutom mindre stressade – det ger en bättre kvalitet på köttet.

Djur från olika besättningar tillåts vid konventionell slakt vanligen att blandas. Det kan leda till ökad smittspridning mellan gårdarna. Vid slakt i mobila slakterier minskas risken då utrustningen måste rengöras efter varje gårdsbesök. Slaktdjuren kan enkelt särskiljas då det aldrig blandas med slaktdjur från andra producenter.

Allt fler småskaliga producenter startar egna gårdsslakterier. Mobila slakterier har en jämförbar kapacitet och fördelar som dessa gårdsslakterier, men de kräver ingen investering och har en större flexibilitet. Därmed kan de utvecklas till ett komplement och ett medel för att nå målet om Sverige som matland, där ett ökat utbud av mindre slakterier som både ger kortare djurtransporter och lokalt producerad mat efterfrågas.

I dag används mobil slakt i Sverige endast för ren. Det finns flera modeller och idéer för vidareutveckling av mobila slakterier. I övriga världen finns det mobila slakterier för nöt, får och höns i bruk. Det vore önskvärt även i Sverige.

Mobila slakterier omfattas idag av allmänna regelverk för slakterier, trots att förutsättningarna är olika. Regelverken bör istället anpassas och förtydligas. Det skulle göra det enklare att starta och driva mobila slakterier.

Stockholm den 19 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverken i syfte att underlätta för mobila slakterier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.