Till innehåll på sidan

Minoritetsskydd i kommunallagen

Motion 2004/05:K321 av Ulf Sjösten och Jeppe Johnsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att utöka minoritetsskyddet i kommunallagen.

Motivering

I kommunallagen finns i dag regler som säkerställer minoritetens inflytande i kommunala nämnder och styrelser genom rätten för en minoritet att kräva proportionella val. På samma sätt kan även proportionella val användas vid fördelning av heltidsuppdrag.

I många kommuner ges även presidierna i de olika nämnderna och styrelserna ett fast arvode, vilket innebär att även uppdrag i nämndpresidier ger möjlighet till ett större politiskt engagemang. Problemet är dock att presidier i nämnder utses genom enkel majoritet, vilket innebär dels att majoriteten i princip kan tillsätta samtliga presidieposter, dels att majoriteten i händelse av två oppositionsriktningar kan välja vilken opposition som skall få dessa uppdrag.

Ett enkelt sätt att lösa situationen så att minoritetens rättigheter säkras vore att komplettera reglerna för proportionella val på så sätt att den som erhåller det första mandatet även är ordförande, det andra mandatet vice ordförande och så vidare. Därigenom skulle minoriteten, om den vill säkerställa sitt inflytande, genom proportionella val garanteras såväl sin andel av platserna såväl som sin andel av presidieplatserna enligt sin relativa styrka.

Stockholm den 30 september 2004

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att utöka minoritetsskyddet i kommunallagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.