Till innehåll på sidan

Media och informationsteknik

Motion 1997/98:K333 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:K333

av Carl Bildt m.fl. (m)

Media och informationsteknik

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 

2 Fria samhällen kräver fria medier 

2.1 En värld i förändring 

2.2 Informationssamhället ger kraft åt den ekonomiska
utvecklingen 

2.3 Det fria ordet 

3 En strategi för Sverige 

4 Fria medier 

4.1 Grundläggande fri- och rättigheter 

4.2 Mångfald och konkurrens i stället för dominans 

4.2.1 Etermedier 

4.2.2 Ett statligt markbundet stolpnät hotar mångfald och
teknikutveckling 

4.2.3 Upphäv stopplagen 

4.2.4 Ett nytt public service-uppdrag 

4.2.5 Privatisering 

4.3 Yttrandefrihet på Internet 

4.3.1 Nej till kontroll och censur 

4.3.2 Ett stärkt skydd för individen 

4.3.3 Upphovsrätten 

4.3.4

Yrkanden (36)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om etableringsfrihetens betydelse för tryck- och yttrandefriheten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om etableringsfrihetens betydelse för tryck- och yttrandefriheten
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktlinjer för statens agerande rörande medier i ett öppet samhälle
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktlinjer för statens agerande rörande medier i ett öppet samhälle
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att staten ej skall reglera formerna för olika programföretags verksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att staten ej skall reglera formerna för olika programföretags verksamhet
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ägarbegränsningar
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ägarbegränsningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om must carry-principen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om must carry-principen
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett markbundet nät för digitala sändningar
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett markbundet nät för digitala sändningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att den s.k. stopplagen skall avskaffas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att den s.k. stopplagen skall avskaffas
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny innebörd av public sevice-uppdraget
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny innebörd av public sevice-uppdraget
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen hos regeringen begär förslag om privatisering av en TV-kanal och två radiokanaler i enlighet med de riktlinjer som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag om privatisering av en TV-kanal och två radiokanaler i enlighet med de riktlinjer som anförts i motionen
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om yttrandefrihet på Internet
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om yttrandefrihet på Internet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för anpassning av lagstiftningen till de krav som den informationstekniska utvecklingen reser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för anpassning av lagstiftningen till de krav som den informationstekniska utvecklingen reser
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av arbetet med den enskildes integritetsskydd
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av arbetet med den enskildes integritetsskydd
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om digitaliseringen och förnyelsen av Sverige
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om digitaliseringen och förnyelsen av Sverige
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT-användningen i den statliga förvaltningen.
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT-användningen i den statliga förvaltningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla skolor senast vid utgången av år 2000 skall vara anknutna till Internet via fasta höghastighetsförbindelser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla skolor senast vid utgången av år 2000 skall vara anknutna till Internet via fasta höghastighetsförbindelser
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen för riksdagen skall redovisa förutsättningarna för att etablera ett s.k. virtuellt universitet
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen för riksdagen skall redovisa förutsättningarna för att etablera ett s.k. virtuellt universitet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en digitalisering av universitetsbiblioteken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en digitalisering av universitetsbiblioteken.
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa den nuvarande IT-kommissionen och inrätta en kommission med särskilt ansvar för 2000-problematiken.
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa den nuvarande IT-kommissionen och inrätta en kommission med särskilt ansvar för 2000-problematiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.