Till innehåll på sidan

Medborgarkontor

Motion 2004/05:K406 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medborgarkontor.

Motivering

Det behövs en rad olika åtgärder för att öka medborgarnas inflytande och engagemang att stärka demokratin. Vi vill i den här motionen peka på en åtgärd - inrättandet av fler medborgarkontor i landet. Det är ett sätt att stärka den lokala demokratin och öka medborgarnas delaktighet. Inte minst angeläget är att medborgarkontor etableras på mindre orter i en kommun.

Det finns ingen mall för hur ett medborgarkontor ska organisera sin verksamhet. Det kan variera från kommun till kommun alltefter de förutsättningar och behov som finns.

Regeringen bör överväga hur en utbyggnad av medborgarkontor ska kunna ske med inriktningen att de ska finnas i hela landet.

Stockholm den 1 oktober 2004

Göte Wahlström

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medborgarkontor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.