Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 2022/23:2300 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2022/23:27
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-13
Bordlagd
2022-12-19
Granskad
2022-12-19
Hänvisad
2022-12-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att åtgärder för att öka antalet vårdplatser särskilt riktar sig till ökad personaltäthet och förbättringar av vårdpersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

Vänsterpartiets mål är en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård i hela landet. Det skulle göra Sverige till en tryggare och mer värdig plats att leva på. Den vård som erbjuds ska inte vara beroende av ens samhällsklass, kön, ursprung eller geografiska hemvist. Inom hälso- och sjukvården bedriver beundransvärda anställda ett bättre och mer utförligt arbete än vad som är schemalagt för. Men en fungerande vård borde inte förutsätta hjältinnor och hjältar – det handlar om kvalificerade och samhällsbärande arbeten som kräver stor kompetens och bör behandlas därefter. Vänsterpartiet vill skapa den arbetsmiljö vårdpersonalen förtjänar. I Vänsterpartiets budgetmotion (mot. 2022/23:1299) presenteras därför förslag på kraftigt ökade generella statsbidrag för bl.a. ökad personaltäthet, högre löner och förbättrad arbetsmiljö i hela välfärden.

Vårdplatser

Vänsterpartiet står fast vid att grunden för att öka antalet vårdplatser är ökad personaltäthet. I takt med att befolkningen växer och andelen äldre blir större ökar behoven i vården. För att behålla dagens personaltäthet och kvalitet måste därför resurserna öka i samma takt. För att höja ambitionerna vad gäller personaltäthet och kvalitet krävs att resurserna ökar i en ännu högre takt. Vänsterpartiet vill reformera personalpolitiken så att fler människor vill börja arbeta inom hälso- och sjukvården, samtidigt som de som redan arbetar där ska vilja och orka stanna kvar.

En vårdplats är mer än en säng och den tekniska utrustningen. Det handlar framför allt om den personal som krävs för att hålla en vårdplats öppen. Därför är det viktigt att påpeka att vårdplatser inte ska öka genom att det blir färre anställda per vårdplats, vilket skulle försämra vårdpersonalens arbetsmiljö och kvaliteten på vården. Snarare ska vårdplatser öka genom fler anställda totalt.

I den aktuella skrivelsen refererar regeringen till ett riktat statsbidrag, en kart­läggning och en prestationsbaserad ersättning till regionerna i syfte att öka antalet vård­platser. Vänsterpartiet ser allvarligt på avsaknaden av helhetsansvar och långsiktighet vad gäller satsningar och åtgärder för att öka personaltätheten och förbättra vård­personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. I den personalkris som blottlades och förvärrades av pandemin krävs en politik med krisinsikt som genomför omfattande satsningar på vårdpersonalen, inte minst för att öka antalet vårdplatser. Vänsterpartiet anser inte att regeringens skrivelse redogör för en sådan politik.

Regeringen bör tillse att åtgärder i syfte att öka antalet vårdplatser särskilt riktar sig till ökad personaltäthet och förbättringar av vårdpersonalens arbetsvillkor och arbets­miljö. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Karin Rågsjö (V)

Ida Gabrielsson (V)

Malcolm Momodou Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Isabell Mixter (V)

Daniel Riazat (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att åtgärder för att öka antalet vårdplatser särskilt riktar sig till ökad personaltäthet och förbättringar av vårdpersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.