Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

Motion 2018/19:270 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2018/19:8
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-08
Granskad
2018-11-09
Bordlagd
2018-11-12
Hänvisad
2018-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en lagreglerad tidsgräns för prövning av sjukersättning och aktivitetsersättning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utarbeta en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning, fristående från handläggningen av sjukskrivningsprocessen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor lämnas utanför systemet. De som med dagens system är för sjuka för att arbeta enligt läkaren, för friska enligt Försäkringskassan (FK) men inte arbetsföra enligt Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har regeringens uppdrag att minska kostnaderna för sjukskrivningarna. Läkarnas sjukintyg ifrågasätts och följden blir att patienter nekas ersättning på tveksamma grunder. Ofta handlar det om psykisk ohälsa. Att avslå ansök­ningar i stället för att se över läkarintygen är omänskligt och fullständigt oacceptabelt.

I stället för att ställa människor med sjukdom och nedsatt arbetsförmåga på bar backe ska samhället hjälpa sina medborgare och öka andelen av befolkningen som befinner sig i arbete. Därför vill Centerpartiet se en förstärkt rehabilitering med tidiga insatser, täta uppföljningar och avstämningar mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren, Försäkringskassan och läkaren. Vi vill se anpassade flexibla lösningar för successiv återgång i arbete där den sjukskrivne ges mer utrymme att pröva hur mycket hen klarar av att jobba. Centerpartiet tycker även att det är särskilt viktigt att se över aktivitets­ersättningen för ungdomar så att de får hjälp och stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Riksrevisionen föreslår en lagreglerad tidsgräns för prövning av sjukersättning och aktivitetsersättning, och det stöder Centerpartiet. Försäkringskassan avslår ansökningar om sjukersättning för att minska sjuktalen. Människor som överklagar besluten kan få vänta i ett halvår utan ersättning.

Riksrevisionen föreslår även att regeringen ska överväga att ge Försäkringskassan

i uppdrag att utarbeta en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitets­ersättning, fristående från handläggningen av sjukskrivningsprocessen. Det stöder Centerpartiet.

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en lagreglerad tidsgräns för prövning av sjukersättning och aktivitetsersättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utarbeta en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning, fristående från handläggningen av sjukskrivningsprocessen, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.