Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2017/18:181
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-25
Bordlagd
2018-04-26
Granskad
2018-04-26
Hänvisad
2018-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förstärka stödet till produktion av solel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att produktionen av solel ökar är viktigt för att ligga i linje med målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Det finns i dag ett relativt stort antal stöd riktade till hushållen som är ämnade att stimulera investeringar i grön teknik. Dessa stöd präglas av skilda villkor och ansökningsprocesser där stöd beviljas och betalas långt efter det att aktuella investeringar genomförts. Stöden är även begränsade av att en fast summa pengar anslagits, i stället för att vara konstruerade som en rättighet. Detta leder till långa väntetider, köer och osäkerhet, vilket missgynnar gröna investeringar. Väntetiden för stödet till solceller är i dag upp till två år.

Vi delar Riksrevisionens kritik om att reglerna är snåriga och regelförenklingar krävs. Det som behövs är ett enkelt och snabbt incitament, som skapar långsiktiga och tydliga spelregler som kan svara upp mot det breda och snabbt växande intresset för investeringar i grön teknik som vi ser i hela landet. Därför föreslår vi att de delar av stöden som går till solceller, laddboxar och energilagring som går till hushåll ersätts med ett enkelt grönt avdrag. Stödet blir i praktiken ett dubbelt ROT-avdrag för gröna investeringar och uppgår till 60 procent av arbets- och materialkostnaden. För solceller gäller stödet för materialkostnaden upp till kostnader på 20 000 kronor. På detta sätt blir dessa klimatinvesteringar både mycket enklare och snabbare än dagens system, men också mer förmånligt för privatpersoner som exempelvis vill täcka den egna villans tak med solceller.

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förstärka stödet till produktion av solel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.