Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:70
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-01-14
Bordlagd
2016-01-19
Hänvisad
2016-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga partier som är representerade i riksdagen kan ha minst en ledamot var och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk signalspaning är en viktig komponent i värnandet av rikets säkerhet, såväl

gentemot yttre hot från främmande makt som mot potentiell terroristverksamhet. All

sådan spaning bedrivs dock under en ständig balansakt gentemot värnandet av den

enskilda medborgarens integritet. De intensiva diskussioner som följde av införandet av

den s.k. FRA-lagen visade att hela ämnesområdet är kontroversiellt och måste

behandlas med varsamhet om en verksamhet som denna ska kunna bedrivas med

fortsatt förtroende från folket.

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) utövar idag viss

kontroll över hur lagen tillämpas, men denna nämnd lider av en avsaknad av tillräcklig

parlamentarisk förankring. Om signalspaning ska tas på allvar ska också riksdagens

samtliga partier erbjudas möjligheten att nominera ledamöter till nämnden. Detta är

fallet när det gäller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Vi bedömer att detta

förhållande har ökat förtroendet för nämnden hos samtliga partier i riksdagen. Vi

bedömer också att det förstärkt allmänhetens tilltro till att nämnden fullgör sitt uppdrag

på ett så allsidigt och objektivt sätt som möjligt, detta trots den sekretess som råder i

nämndens verksamhet.

 

Vi anser således att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga partier som är

representerade i riksdagen kan erhålla en ledamot var.

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

Roger Richtoff (SD)

Björn Söder (SD)

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga partier som är representerade i riksdagen kan ha minst en ledamot var och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.