Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2009/10:53
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-11-17
Bordläggning
2009-11-19
Hänvisning
2009-11-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2009/10:Kr4
av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)
med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken
s25003
Innehållsförteckning
Inledning
2

Ungdomar har rätt till arbete!
3

Investera i ungas möjligheter att få jobb
3

Jobbstart för unga
3

Ungdomslyft
4

Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet
4

Fler platser i KY och högskola – och bättre kvalitet
4

Snabbare övergång från studier till arbete
4

Kvalitet i Arbetsförmedlingens insatser
5

Ungdomar har rätt till utbildning!
6

Unga ska skyddas från krisens effekter
6

Ungdomar har rätt till kultur och aktiv fritid!
7

Ungdomar har rätt till en bostad!
8

Ungdomar har rätt till en egen,

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.