Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2017/18:219
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-25
Bordlagd
2018-04-26
Granskad
2018-04-26
Hänvisad
2018-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder med anledning av variationer i timpriser för att åstadkomma tydlighet, god hushållning med statliga medel och ökad kvalitet samt effektivitet i biståndet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringen har lämnat skrivelse 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida- finansierad myndighetssamverkan till riksdagen. Riksrevisionen har granskat det biståndssamarbete som sker genom svenska myndigheter och finansieras av Sida. Granskningen avser utöver Sida nio svenska myndigheter och deras myndighetssamverkan i tre länder under tidsperioden 2013.

Riksrevisionen framför kritik och pekar på områden där det finns förbättringspotential.

Riksrevisionens granskning visar att det förekommer stora variationer i de timpriser som sakmyndigheterna har satt för sina respektive verksamheter. Därmed finns en osäkerhet om sakmyndigheterna lever upp till regelverkets krav om god hushållning av statliga medel. Riksrevisionens slutsats är också att timpriserna skiljer sig väsentligt åt hos de svenska myndigheterna och till följd av detta även kostnaderna. Flera av de granskade sakmyndigheterna har också i rapporten uppmärksammat frågan om prissättning och svårigheten med att räkna fram rätt timpris. 

Riksrevisionen föreslår ett antal åtgärder: administrativt stöd, att effektiviteten skulle öka om prisberäkning samlades under en instans, mer specifika riktlinjer för beräkning av overheadkostnader samt en bättre implementering av Ekonomistyrningsverkets handledning ”Sätt rätt pris”.

Det är rimligt att regeringen vidtar åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionens rapport visar på så att kraven på god hushållning uppnås och biståndsmedel går till rätt saker och får bäst effekt.

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

Sofia Arkelsten (M)

Margareta Cederfelt (M)

Göran Pettersson (M)

Sotiris Delis (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder med anledning av variationer i timpriser för att åstadkomma tydlighet, god hushållning med statliga medel och ökad kvalitet samt effektivitet i biståndet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.