Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3701 av Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2016/17:126
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-05
Granskad
2017-04-07
Bordlagd
2017-04-18
Hänvisad
2017-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av bättre statistiskt underlag om invandrares brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredare tillämpning av kameraövervakning i brottsförebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens skrivelse om ett nytt brottsförebyggande program behandlar hastigt brottslighetens utveckling och saknar därmed ett brett underlag kring brottsstatistiken, vilket torde utgöra grunden för ett effektivt brottsförebyggande program. Det råder konsensus kring att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. När det kommer till de exakta siffrorna, eller ungefärliga för den delen, råder det skiljaktigheter. Brå har tidigare publicerat rapporter om invandrares brottslighet varav den senaste rapporteringen skedde 2005. Mycket kan ha skett på tolv år, men adekvat statistik är en nödvändighet för att undvika att resurser spenderas på fel områden, vilket i slutändan leder till ett ineffektivt brottsförebyggande arbete. Vi vill därför se att regeringen återigen beställer en ny rapport av Brå om brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.

Enligt forskningssammanställningar som Brå har genomfört är kameraövervakning mer effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott. Sverigedemokraterna är av åsikten att polisens möjligheter att bekämpa brott bör väga tungt i förhållande till individens integritet. Vi föreslår därför att det ska vara lättare för Polismyndigheten att införa kameraövervakning på allmänna platser, vilket även gör gäl

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av bättre statistiskt underlag om invandrares brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredare tillämpning av kameraövervakning i brottsförebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.