Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar

Motion 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2014/15:23
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-12-19
Bordlagd
2015-01-22
Granskad
2015-01-22
Hänvisad
2015-01-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet med etableringslotsar bör avvecklas.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen snarast bör åläggas att genomföra kvalitetssäkring av lotsar.

Motivering

Riksrevisionens granskning av etableringslotsar innehåller svidande kritik mot reformen, bedömningen är att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Vidare bedömer Riksrevisionen att etableringslotsarnas uppdrag är för brett, vilket har lett till att arbetsmarknadsfokusen har tappats. Rapporten visar också att valfrihetssystemet inte fungerat tillfredsställande, bland annat har det framkommit att nyanlända lockats med gåvor och förmåner vid val av lots. Uppföljningen av lotsleverantörerna har inte fungerat vilket har inneburit att dåliga och fuskande lotsar fått fortsätta, vilket i sin tur gett låg kvalité i tjänsten. Enligt Riksrevisionen har även Arbetsförmedlingen konstaterat att det inte går att se något samband mellan användning av lotsar och etablering på arbetsmarknaden.

 

Med anledning av Riksrevisionens svidande kritik föreslår Sverigedemokraterna att systemet med etableringslotsar snarast avvecklas. Vidare föreslår vi att Arbetsförmedlingen fram tills detta skett ges ökat styrning mot kvalitetssäkring genom kontroll och uppföljning.

 

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet med etableringslotsar bör avvecklas.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen snarast bör åläggas att genomföra kvalitetssäkring av lotsar.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.