Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2011/12:44
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-01-20
Bordläggning
2012-01-24
Hänvisning
2012-01-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man snarast bör inrätta en verksamhet som har till uppgift att upptäcka och förebygga anslutning till vänsterautonoma eller våldsbejakande islamistiska organisationer.

Motivering

Undersökningar visar att ungdomar som ansluter sig till den vänsterautonoma eller våldsbejakande islamistiska miljön inte lämnar dessa sammanslutningar när de blir äldre i samma omfattning som individer som ansluter sig till andra ideologiska våldsmiljöer. Det är därför viktigt att bygga upp verksamheter som bedrivs för att förebygga radikalisering inom dessa grupper samt även stödja individer som vill lämna sådana miljöer. Det finns i dag ingen organisation i Sverige som bedriver denna form av verksamhet.

Det förekommer även en internetverksamhet när det gäller att värva medlemmar till dessa miljöer genom webbplatser, speciella forum och bloggar där likasinnade kan kommunicera och lägga ut propagandamaterial.

Man bör även ta i beaktande den verksamhet som pågår i vårt land som innebär att människor reser till andra länder för att utbilda sig i andra extremistgrupper, vilket kan bidra till att skada Sveriges internationella anseende eftersom vi har en skyldighet att säkerställa att svenska medborgare eller andra personer som uppehåller sig i Sverige inte utgör ett hot mot andra länder.

Sverigedemokraterna har som mål att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Vi anser därför att det, liksom för de högerextrema och kriminella nätverk som det redan finns organisationer som arbetar mot, snarast bör upprättas en verksamhet för att motarbeta radikalisering av vänsterautonoma och våldsbejakande islamistiska organisationer.

Stockholm den 19 januari 2012

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man snarast bör inrätta en verksamhet som har till uppgift att upptäcka och förebygga anslutning till vänsterautonoma eller våldsbejakande islamistiska organisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.