Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

Motion 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2001/02:176
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2002-06-13
Hänvisning
2002-06-14
Bordläggning
2002-06-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans roll i kulturlivet.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionshindrades delaktighet i kulturlivet.

Motiv

Regeringens skrivelse är en redogörelse för ett av de kulturpolitiska målen – det som handlar om jämställdhet. Vi har i sig inget att invända mot den beskrivning av verkligheten som regeringen gör. Det som är slående är dock att regeringen uppenbarligen anser att det är viktigare att räkna huvuden i form av statistiktabeller, men i sin beskrivning faktiskt inte redogör för kvaliteten och innehållet i det kulturutbud som finns i dag.

Vi har dock ett påpekande som vi anser att det är väsentligt att riksdagen gör regeringen uppmärksam på, och det handlar om skolans roll för att på ett tidigt stadium väcka ett intresse för kultur och kulturupplevelser. Inte minst för att uppnå målet om jämlikhet inom kulturlivet är det väsentligt att en tyngdpunkt på kultursatsningar faktiskt riktar sig till barn och ungdomar i såväl grundskola som gymnasier.

I sammanhanget vill vi också påpeka det allvarliga i att det kommer alltfler larmrapporter om svenska skolelevers allt större brister i läs- och skrivkunskap. Det är allvarligt på många sätt – men om vi begränsar oss till kulturområdet kan vi konstatera att en försämrad läsförmåga självfallet innebär att litteraturen blir en alltmer begränsad kulturyttring för alltfler.

I slutet på skrivelsen finns statistik över en lång rad olika gruppers kulturkonsumtion. I stort sett alla delar av vårt svenska samhälle är kartlagda in i minsta detalj. Dock är det anmärkningsvärt att en stor grupp människor i vårt land uppenbarligen inte räknas alls. Det handlar om alla funktionshindrade. De nämns inte i den statistik och den genomgång som regeringen gör. Vi anser att detta är klart otillfredsställande och menar att riksdagen bör göra regeringen uppmärksam på detta i kommande skrivelser. Vi vill nämligen inte tro att den socialdemokratiska minoritetsregeringen är ointresserad av de funktionshindrades delaktighet i kulturlivet – även om tanken finns där.

Stockholm den 11 juni 2002

Elisabeth Fleetwood (m)

Lennart Fridén (m)

Jan Backman (m)

Roy Hansson (m)

Anne-Katrine Dunker (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Patrik Norinder (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Birgitta Wistrand (m)

Kent Olsson (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans roll i kulturlivet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionshindrades delaktighet i kulturlivet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.