Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 1994/95:127 Ungdomsfrågor

Motion 1994/95:Kr3 av Ewa Larsson (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 1994/95:127
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1995-02-10
Bordläggning
1995-02-14
Hänvisning
1995-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

När det handlar om Ungdomsfrågor så finns det oftast
väldigt lite konkreta förslag, så också i detta fall. Det är bara
när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som vi
kan hitta ett par förslag. Det är ju i och för sig bra eftersom
ungdomar i stor utsträckning är arbetslösa idag. Oftast är det
bara utredningar och arbetsgrupper som tillsätts för att utreda
problemen.
Vad gäller betygssystemet är det väldigt viktigt att någon
form av översyn görs omedelbart. Som situationen ser ut nu
finns det tre olika betygssystem vilket gör att lärare eller
elever varken vet ut eller in. Det är under all kritik att två
olika regeringar har förändrat betygssystemet på detta sätt.
När frågan om universitet och utökade platser diskuteras
glöms distansutbildningen helt bort. Vi tror den har många
möjligheter. Den kan lätt utvecklas med hjälp av ny teknik
som datorer och modem.
Det är underligt att först fastställa att ungdomar har de
högsta bostadskostnaderna i dagens samhälle och att hälften
av alla socialbidragstagare är under 25 år. Varför då minska
bostadsbidragen för en redan utsatt grupp? Det är dock bra
att det nu finns insikt om att det behövs fler bostäder för
ungdomar i enklare standard. Tråkigt bara att de billigare
lägenheter som tidigare fanns i städernas centrala delar nu är
rivna.
I och med allergier bör regeringen dels ta upp att trafiken
är en av orsakerna till allergierna och förslag på hur detta
skall åtgärdas.
Vi önskar att större vikt läggs på brottsförebyggande
åtgärder när det gäller ungdomar och brott.
Det är märkligt att de totalvärnpliktiga får utökade
reseförmåner -- en fri resa varje tjänstgöringsfri helg -- när
rabatten för studenter helt och hållet dras in. CSN-kortet bör
behållas.
I övrigt hänvisar vi till vår motion 1994/95:Fi417 om
ungdomar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om CSN-kortets bevarande,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att större vikt skall läggas på
brottsförebyggande åtgärder,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om trafikens betydelse för
uppkomsten av allergier,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översy

Yrkanden (8)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om CSN-kortets bevarande
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om CSN-kortets bevarande
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att större vikt skall läggas på brottsförebyggande åtgärder
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att större vikt skall läggas på brottsförebyggande åtgärder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trafikens betydelse för uppkomsten av allergier
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trafikens betydelse för uppkomsten av allergier
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av betygssystemet.
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av betygssystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.