Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Motion 2022/23:2353 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:73
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-22
Granskad
2023-03-27
Bordlagd
2023-03-28
Hänvisad
2023-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontinuerligt följa och utvärdera effekterna av den nya brottsrubriceringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att det införs ett nytt brott i terroristbrottslagen, del­tagande i en terrorist­organisa­tion. Brottet innebär ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisationen.

Lagrådet har framfört en omfattande kritik mot regeringens förslag. Trots det väljer regeringen att, endast några dagar efter att Lagrådet yttrat sig, lägga fram en proposition. Det är uppenbart att det inte är tillräckligt med tid för att på allvar kunna analysera Lagrådets synpunkter. Socialdemokraterna menar att regeringen borde ha gjort en ordentlig analys av Lagrådets invändningar.

I brist på en sådan analys, och med tanke på de allvarliga invändningar Lagrådet framfört, är det viktigt att regeringen noga följer och utvärderar lagens effekter. Socialdemokraterna föreslår därför att regeringen kontinuerligt ska följa och utvärdera lagstiftningen.

 

 

Ardalan Shekarabi (S)

Annika Strandhäll (S)

Petter Löberg (S)

Anna Wallentheim (S)

Mattias Vepsä (S)

Sanna Backeskog (S)

Lars Isacsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontinuerligt följa och utvärdera effekterna av den nya brottsrubriceringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.