Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Motion 2022/23:2289 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:17
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-29
Granskad
2022-12-01
Bordlagd
2022-12-02
Hänvisad
2022-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på drivmedel.

Motivering

Den av regeringen och Sverigedemokraterna föreslagna skattesänkningen ger bara 14 öre i priseffekt vid pump, trots den stora offentligfinansiella kostnaden. Det står i klar kontrast mot det som utlovades av regeringen och dess samarbetspartier under val­rörelsen. Prisminskningar på 10 kronor per liter diesel eller 6,50 kronor per liter bensin var centrala vallöften från Sverigedemokraterna, och i fallande skala därunder från övriga samarbetspartier. Det är ett anmärkningsvärt löftesbrott.

Socialdemokraterna anser att regeringens förslag är otillräckligt för att stötta hushållen. I vår budgetmotion för 2023 föreslår vi en tankrabatt som maximalt ger hushåll på glesbygden 2 000 kronor per bil. Vi föreslår ett inkomsttak på 50 000 kronor samt en tydlig regional differentiering för att tydligt vikta tankrabatten till de hushåll som är beroende av bilen och som har långa avstånd.

Socialdemokraterna accepterar den i propositionen föreslagna sänkningen av koldioxidskatten på bränsle i kraftvärme- och värmeverk inom EU ETS. I övrigt hänvisas till Socialdemokraternas budgetmotion för 2023.

Med anledning av ovanstående bör regeringens proposition avslås i de delar som avser tillfälligt sänkt skatt på drivmedel, men tillstyrkas i de delar som avser sänkt skatt på bränsle i viss värmeproduktion.

 

 

Mikael Damberg (S)

Gunilla Carlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Adnan Dibrani (S)

Eva Lindh (S)

Joakim Sandell (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på drivmedel.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.