Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Motion 2021/22:4401 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:91
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-16
Granskad
2022-02-18
Bordlagd
2022-02-22
Hänvisad
2022-02-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:91.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa bonus malus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bonus malus innebär i korthet att tyngre fordon beläggs med högre skatt, pengar som sedan subventionerar inköp av exklusiva miljöbilar. Inverkan på koldioxidutsläpp är begränsad och det bör framhållas att elektrifieringen av bilflottan fortgår även utan subventioner. Det mest fundamentala problemet är att bonus malus motverkar sitt syfte att ställa om fordonsflottan. De som har fossilbilar får ett svagare ekonomiskt incita­ment att byta ut sin bil mot en som drivs på förnybar energi, vilket i sig gör att bonus malus bidrar till att omställningsprocessen blir långsammare än vad som är avsikten. Enligt bedömare ökar den genomsnittliga bytestiden för fordon med flera år till följd av de omvända effekter som uppstår i bonus malus. I realiteten innebär bonus malus även att pengar överförs från familjer, ofta på landsbygden, som behöver något större fordon, till höginkomsttagare i tätort. Problemet är att skattehöjningen för många bilägare blir högst kännbar, det handlar om tusentals kronor per år, beroende på bilmodell. Bonus malus ska ses i en större kontext, där regeringen konsekvent lägger allt större pålagor på bilister i glesbygd.

Med anledning av ovanstående är vår uppfattning att riksdagen ska avslå regeringens proposition och tillkännage att man ska återkomma med förslag om att avskaffa bonus malus.

 

 

Eric Westroth (SD)

David Lå

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:91.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa bonus malus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.