Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

Motion 2022/23:11 av Linus Lakso och Emma Nohrén (båda MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:240
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-10-03
Granskad
2022-10-04
Bordlagd
2022-10-11
Hänvisad
2022-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på kemikalier i viss elektronik bör utvidgas till fler produkter och fler farliga kemikalier i samhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljöpartiet står bakom proposition 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemi­kalier i viss elektronik och avfallsförbränning, men vi anser att propositionen bör kom­pletteras. För att bättre tjäna det ursprungliga syftet med lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och på så vis skydda människors hälsa, bör skatten utvidgas till fler produkter och till att omfatta fler farliga kemikalier i samhället. En utgångspunkt skulle kunna vara EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. En utökad skatt är också motiverad för att kunna täcka de ökande kostnaderna för återvinning och ökad cirkularitet av material och produkter där farliga kemikalier ingår, och som komplement till skärpta regleringar och den lagstiftande processen på EU-nivå. I förarbetena till lagen angav regeringen att skatten och dess utformning bör ses över och uppdateras med jämna mellanrum. Det är hög tid att en mer omfattande uppdatering sker nu. Kopplat till en uppdatering av skatten bör även ingå uppdrag till relevanta myndigheter att genomföra kommunikationsinsatser riktade till företag och konsumenter, om kemikalieskattelagen och om förekomsten av farliga kemikalier i konsumentprodukter.

 

 

Linus Lakso (MP)

Emma Nohrén (MP)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på kemikalier i viss elektronik bör utvidgas till fler produkter och fler farliga kemikalier i samhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.