Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Motion 2021/22:4232 av Johan Hedin m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:17
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-06
Granskad
2021-10-12
Bordlagd
2021-10-13
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag på hur straffrabatten kan tas bort vid samtliga brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar regeringens proposition 2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga vid allvarlig brottslighet. Dock finns det vissa områden på vilka vi skulle vilja se en förändring.

Kriminella gäng påverkar vissa områden i stor utsträckning. Skjutningar och sprängningar har blivit allt vanligare och hänsynslösheten i de brott som begås av vissa unga personer är oroande. Unga vuxna över 18 år har samma rättigheter och skyldig­heter som andra myndiga medborgare i Sverige. Dessa måste ta ansvar för sina handlingar.

Den hittillsvarande ordningen med straffrättslig särbehandling av unga lagöver­trädare har funnits under lång tid, och Centerpartiet har länge efterlyst en förändring av detta. Vi välkomnar därför de förändringar av regelverket som föreslås för dem som har fyllt 18 men inte 21 år och vars ungdom enligt regeringens förslag inte längre ska beaktas särskilt om straffet för brottet är fängelse i ett år eller mer. Centerpartiet ser dock att det finns vissa brott som har en tydlig koppling till gängbrottslighet och som borde inkluderas i dessa lagändringar. Det handlar bl.a. om brotten övergrepp i rättssak, olaga tvång och utpressning som inte kommer att inkluderas i dessa ändringar då minimistraffet för dessa brott är för lågt. Centerpartiet anser att begränsningen till brott med ett straffminimum på ett år riskerar att leda till en tandlös lagstiftning som inte får den nödvändiga effekten. Vi föreslår därför att regeringen återkommer med förslag på hur straffrabatten kan tas bort för samtliga brott.

Centerpartiet vill också lyfta ett tillkännagivande rörande att se över reglerna för sluten ungdomsvård och utreda en flytt av ansvaret för dömda 15–18-åringar till Kriminalvården. De som döms till sluten ungdomsvård har ofta redan en kriminell livsstil och det är troligt att Kriminalvården har en större kompetens att ta hand om dessa personer, jämfört med Statens institutionsstyrelse (Sis). Dessutom visar antalet rymningar att säkerheten hos Sis fortfarande är eftersatt i jämförelse med inom kriminalvården. Centerpartiet ser det som viktigt att en förändring inte dröjer och uppmanar därför regeringen att återkomma så snart som möjligt.

 

 

Johan Hedin (C)

 

Malin Björk (C)

Helena Vilhelmsson (C)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag på hur straffrabatten kan tas bort vid samtliga brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.