Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Motion 2021/22:4612 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:157
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-06
Granskad
2022-04-13
Bordlagd
2022-04-19
Hänvisad
2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp ägar- och ledningsprövningen, analysera kritiken som regeringen fått samt vid behov återkomma med nya förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi vill att prövningen av de som önskar starta en ny eller utökad skolverksamhet skärps. Denna skärpta och utvecklade prövning är en pusselbit i ett utvecklat friskolesystem jämte andra viktiga delar såsom en utvecklad inspektion och nya styrdokument som genomsyras av tydlighet och en annan kunskapssyn.

Vidare anser Moderaterna att det är helt självklart att undervisningen, precis som slås fast i skollagen, ska vila på vetenskaplig grund, att undervisningen ska vara icke-konfessionell samt att de konfessionella inslag som tillåts förekomma vid sidan av undervisningen ska bygga på frivillighet. I sammanhanget vill vi för att undvika eventuella missförstånd betona att en skolavslutning i en kyrka som kan anses vara såväl ett kulturellt som konfessionellt inslag inte är av sådan art att det ska vara förbjudet. Trots en tydlig lag efterföljs inte detta alltid i praktiken. Det är allvarligt och skäl för en skärpning av skollagen. Moderaterna vill att ett demokrativillkor införs.

Vi noterar att regeringen lagt fram förslag till ändringar av skollagen som innebär skärpningar i linje med den inriktning Moderaterna vill gå. Samtidigt har regeringen återigen fått svidande kritik för det förslag de tagit fram som ytterst kan försvåra tillämpningen av den nya lagen. Vi ser allvarligt på Lagrådets kritik. Samtidigt är vi angelägna om att nödvändiga lagskärpningar kommer på plats och är nödda och tvungna att lita på det underlag regeringen lämnat till riksdagen. Dock, för att inte farhågorna om brister i lagen ska besannas, anser vi att regeringen ska få i uppgift att följa upp lagens tillämpning med fokus på den kritik regeringen erhållit från bl.a. Lagrådet samt vid behov återkomma till riksdagen med nya förslag.

 

 

Lars Hjälmered (M)

Josefin Malmqvist (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp ägar- och ledningsprövningen, analysera kritiken som regeringen fått samt vid behov återkomma med nya förslag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.