Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4727 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-04
Granskad
2022-05-06
Bordlagd
2022-05-10
Hänvisad
2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2021/22:4727

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
1 Inledning
2 Det ekonomiska läget
Ökade risker i ekonomin
Offentliga finanser
3 Inriktning för den ekonomiska politiken
Budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket
Riktlinjer för budgetpolitiken
Stärkt ekonomi för Sveriges hushåll
En politik för ökad tillväxt
4 Fler ska försörja sig själva
Återupprätta arbetslinjen
Mer lönsamt att arbeta
Bidrag och ersättningssystem
Genomför en bidragsreform
Rusta med kunskaper
5 Stärk Sveriges motståndskraft
Ett starkare försvar
Inriktningen för upprustningen av försvaret
Stärkt civil beredskap och inhemsk livsmedelsförsörjning
6

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.