Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4727 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-04
Granskad
2022-05-06
Bordlagd
2022-05-10
Hänvisad
2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:4727

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

Ökade risker i ekonomin

Offentliga finanser

3 Inriktning för den ekonomiska politiken

Budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket

Riktlinjer för budgetpolitiken

Stärkt ekonomi för Sveriges hushåll

En politik för ökad tillväxt

4 Fler ska försörja sig själva

Återupprätta arbetslinjen

Mer lönsamt att arbeta

Bidrag och ersättningssystem

Genomför en bidragsreform

Rusta med kunskaper

5 Stärk Sveriges motståndskraft

Ett starkare försvar

Inriktningen för upprustningen av försvaret

Stärkt

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.