Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:42
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-11-18
Bordlagd
2020-11-19
Granskad
2020-11-19
Hänvisad
2020-11-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.

Motivering

EU:s vapendirektiv har nu plågat både jakt- och sportskytterörelsen men även riksdagen i flera vändor. Gång på gång återkommer regeringen med förslag som skulle innebära en överimplementering av de krav direktivet ställer. Det är förvisso angeläget att de krav som EU-rätten ställer och som Sverige åtagit sig att följa efterlevs, men det saknas skäl att gå utöver vad EU-rätten kräver, till laglydiga medborgares nackdel.

Vapenfrågorna är bland de mest eftersatta i regeringens agerande. Justitieutskottet har årligen och återkommande tillkännagivit vittgående åtgärder för att förenkla och förbättra reglering och i förlängningen förutsättningarna för svenska jägare och sport­skyttar. Det bör anses anmärkningsvärt att regeringen, i stället för att följa dessa till­kännagivanden, återkommande lägger fram förslag som i vissa fall strider direkt mot dessa tillkännagivanden, och förväntar sig riksdagens stöd.

Det har även förekommit att individer anställda av regeringen förespråkat att det nu är upp till riksdagen att lagstifta, då riksdagen inte accepterar regeringens försök till överimplementering. Även detta torde vara en anmärkningsvärd inställning då både utredningsmakten och resurserna på departementen ligger under regeringen. Det torde således även framgent vara regeringens uppdrag och skyldighet att både genomföra påkallad lagstiftning och iaktta riksdagens tillkännagivanden.

Propositionen som nu ligger på riksdagens bord går utöver vad ändringsdirektivet kräver i flera aspekter, samt strider i vissa fall mot tidigare tillkännagivanden från riksdagen. Bland dessa är förslag till reglering av vapenmagasin, reglering av ljud­dämpare och att ändringsdirektivet ska implementeras på en miniminivå. Då innehållet i propositionen inte följer vad riksdagen tidigare tillkännagivit gällande miniminivå bör den avslås.

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

Per Söderlund (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.