Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:42
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-11-18
Bordlagd
2020-11-19
Granskad
2020-11-19
Hänvisad
2020-11-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.

Motivering

Kristdemokraterna röstade emot EU:s vapendirektiv när det behandlades i Europaparla­mentet. Vi gjorde det eftersom även om vi visserligen anser att det finns ett behov av att skärpa lagar och kontroll av vapen inom EU, kommer vi inte att komma åt kriminella och terrorister genom att ge oss på de legala vapnen. Däremot är det ett enkelt sätt att försöka visa sig handlingskraftig. Svenska jägare och sportskyttar är laglydiga personer som skulle rätta sig efter nya lagar: Därmed skulle man kunna påstå att avsedd effekt är uppnådd, samtidigt som inget gjorts för att hindra kriminellas och terroristers tillgång på vapen. En del i vapendirektivet var förstås bra, såsom möjligheten att destruera vapen och åtgärder som kan förhindra att vapen som är lagliga i en del av EU eller vårt när­område byggs om till vapen som är dödliga, antingen i Sverige eller innan de smugglas in hit. Emellertid var förslaget alldeles för inskränkande i andra frågor för att vi skulle kunna stödja det i Europaparlamentet.

Regeringens hantering av frågan i EU-kommissionen väcker också frågor, liksom hur den hanterats sedan dess. Vid varje förslag som regeringen lägger fram, oavsett hur inskränkande, har regeringen hävdat att det är en minimiimplementering. Justitieminis­tern lovade också att inte gå vidare med magasinsreglering i debatten om interpellation 2017/18:510 den 8 juni 2018. Kanske berodde det löftet endast på närheten till valdagen, för nu behandlar vi återigen en proposition som vill reglera magasinen. Detta har hänt förut. Till exempel försökte regeringen reglera magasin i proposition 2019/20:58, trots obefintligt underlag. I följdmotionen från Kristdemokraterna och Moderaterna, 2019/20:3465, föreslogs en alternativ lösning för reglering av magasin som inte hade inskränkt någon och som vore mycket snabbutredd. Regeringen har emellertid avfärdat det förslaget och fortsätter med sin överimplementering av vapendirektivet. Det tänker vi inte acceptera. Därför yrkar vi avslag på propositionen.

Kristdemokraterna anser att det är en avsevärd skillnad mellan den som handhar ett legalt vapen och den som handhar ett illegalt vapen. Denna skillnad görs dock inte tydlig i lagstiftningen. Vi anser att det borde förändras. Det är en väsentlig skillnad på det stränga tillståndssystem för jaktvapen, sportskyttevapen och samlarvapen som finns i Sverige och på den illegala importen eller tillverkningen av vapen som används i kriminella konflikter. Det bör också avspeglas i lagstiftningen.

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Robert Halef (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.