Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter

Motion 2020/21:3966 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:154
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-07
Bordlagd
2021-04-08
Granskad
2021-04-08
Hänvisad
2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att lagen ska träda ikraft den 1 januari 2022.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen Miljöstyrande start- och landningsavgifter (2020/21:154) att flygplatsavgifter ska differentieras av miljöskäl. Bemyndigandet gör det möjligt att meddela föreskrifter om att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och landningsavgifter. Lagändringen föreslås enligt regeringen träda i kraft den 1 juli 2021.

Kristdemokraterna anser att lagändringen bör skjutas upp sex månader eftersom flygbranschen för närvarande befinner sig i ett mycket ansträngt läge till följd av pande­min covid-19. Remissinstanser anför också behovet av ett uppskjutet ikraftträdande. Enligt vår mening bör lagändringen därför i stället träda i kraft den 1 januari 2022.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

Magnus Oscarsson (KD)

Larry Söder (KD)

Camilla Brodin (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att lagen ska träda ikraft den 1 januari 2022.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.