Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Motion 2018/19:3097 av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-30
Bordlagd
2019-05-02
Granskad
2019-05-02
Hänvisad
2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2018/19:3097

av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD)

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen som framgår av tabell 1 i motionen.

Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av avsnittet Skatteförslag i motionen (avsnitt 5.14 tabell 5:4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi i den del det avser kraftvärmeverk (avsnitt 2.1 och 5.7 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Yrkanden (11)

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 2.6 och 5.8 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma senast i höständringsbudgeten med förslag om höjning av anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 2.2 och avsnitt 5.4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.4 och 5:4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi i den del det avser kraftvärmeverk (avsnitt 2.1 och 5.7 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1:2 i propositionen med undantag för de förändringar av bemyndiganden som avser anslaget 1:9 inom utgiftsområde 18 samt anslagen 1:16 och 1:21 inom utgiftsområde 20.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 (avsnitt 2.5 och 5.1 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av avsnittet Skatteförslag i motionen (avsnitt 5.14 tabell 5:4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.3 och 5.4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård (avsnitt 6.9 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.