Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Motion 2018/19:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-25
Bordlagd
2019-05-02
Granskad
2019-05-02
Hänvisad
2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2018/19:3085

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.1, 5.6 och 5.7 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 2.2 och 5.4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.3 och 5.4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt

Yrkanden (8)

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.1, 5.6 och 5.7 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 2.2 och 5.4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.3 och 5.4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.4 och 5.4 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 (avsnitt 2.5 och 5.1 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 2.6 och 5.8 i propositionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av avsnitt 2 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.