Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Motion 2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:73
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-29
Granskad
2019-04-01
Bordlagd
2019-04-02
Hänvisad
2019-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Motivering

Moderaterna och Kristdemokraterna har varit kritiska till införandet av Jämställdhetsmyndigheten. Ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet inom andra myndigheter och aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Vi motsätter oss den flytt av väl fungerande verksamheter som skett till den nya myndigheten. Vi menar att det riskerar att kraftigt försvaga den sakkunskap som byggts upp på området och att det kan ta lång tid innan motsvarande verksamhet är fullt återuppbyggd. Moderaterna och Kristdemokraterna anser därför att myndigheten bör läggas ned och att de angelägna verksamheterna bör återgå till att bedrivas inom ramen för befintliga myndigheter.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att segregation ska motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg, inte främst genom delegationer. Precis som jämställdhetsfrågor anser Moderaterna och Kristdemokraterna att integrationsfrågor är så viktiga att de inte kan delegeras till en enda myndighet, då det finns risk att andra delar av samhället då blir mindre ambitiösa i sitt arbete att motverka segregation. Vi vill därför avveckla Delegationen mot segregation.

Regeringens förslag om ändrade ändamål bör därför avslås. Det innebär att riksdagens beslut om utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (arbetsmarknadsutskottets bet. 2018/19:AU1) i december 2018 om anslagens ändamål bör kvarstå. Ändamålet med anslaget till Jämställdhetsmyndigheten enligt beslutet är att det får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten samt till Delegationen mot segregation för myndighetens förvaltningsutgifter i syfte att avveckla myndigheten Delegationen mot segregation.

Vi välkomnar förslaget om sänkt mervärdesskatt till 6 procent för elektroniska publikationer.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

Jakob Forssmed (KD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU36
 • 2.
  Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU36

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.