Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Motion 2019/20:264 av Johan Hedin m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:157
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-25
Bordlagd
2019-09-26
Granskad
2019-09-26
Hänvisad
2019-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska höjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar propositionen Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och ställer oss huvudsakligen bakom förslagen i denna. Det är bra att regeringen föreslår en ändring av brottsrubriceringen köp av sexuell handling av barn då denna inte återspeglar brottets allvar. Den föreslagna brottsrubri­ceringen utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling återspeglar bättre den gärning brottet faktiskt innebär, och denna ändring är välkommen. 

Dock anser vi att regeringen har hamnat i en straffsats som ligger alldeles för lågt. Många unga kvinnor och flickor, men även män och pojkar, mår i dag psykiskt dåligt. En färsk undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att symtom på psykisk ohälsa som t.ex. stress, trötthet och sömnbesvär är vanligare i dag bland unga mellan 16 och 29 år än under jämförelseåret 2007. Då hade 34 procent ofta problem med stress, jämfört med den nya undersökningen där siffran ligger på 49 procent. Att unga människor använder prostitution som en typ av självskadebeteende gör att vi ser än allvarligare på att utnyttja i grunden väldigt utsatta unga personer.

Regeringen föreslår i propositionen en höjning av minimistraffet från böter till fängelse. Det är inte på långt när tillräckligt för ett brott som detta, där personer utnyttjar en grupp där många är väldigt utsatta. Ett tillkännagivande har riktats till regeringen om att minimistraffet för brottet i fråga borde skärpas till fängelse i sex månader och att maximistraffet för samma typ av brott borde höjas från två till fyra år. Centerpartiet vill att regeringen skyndsamt ska återkomma i frågan om höjt straff då gärningsmän med dagens bestämmelser kommer alltför lindrigt undan.

 

 

Johan Hedin (C)

 

Jonny Cato (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Ola Johansson (C)

Martina Johansson (C)

Per Schöldberg (C)

Linda Ylivainio (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska höjas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.