Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Motion 2018/19:3110 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:128
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-05-24
Granskad
2019-05-27
Bordlagd
2019-05-28
Hänvisad
2019-05-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förlängning av den tillfälliga lagen och att en parlamentarisk kommitté omedelbart tillsätts för att utforma den framtida migrationspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Proposition 2018/19:128 är en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som drevs igenom i riksdagen i juni 2016. Med vissa förändringar föreslår partierna bakom januariöverenskommelsen att den tillfälliga lagen förlängs med två år.

Kristdemokraternas migrationspolitiska utgångspunkt är att värna asylrätten och att Sverige har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd. När människor kommer till Sverige ska de få sitt skyddsbehov prövat individuellt och rättssäkert. Samtidigt menar vi att den som saknar skyddsskäl och får nej på sin ansökan också ska lämna landet. Dessa utgångspunkter kräver ett aktivt och förstärkt samarbete inom EU.

Kristdemokraterna förutsatte att den tillfälliga lagen skulle vara just tillfällig, men på grund av regeringens saktfärdighet blir den nu ännu längre. Vi ser allvarligt på att regeringen fortsätter att lägga fram lagförslag på det migrationspolitiska området med bristfälliga eller obefintliga konsekvensanalyser.

Flera remissinstanser påpekade redan vid införandet av den tillfälliga lagen att konsekvenserna var bristfälligt utredda, och i mångt och mycket kvarstår den kritiken. Den utvärdering av ändamålsenligheten som förutsattes vid antagandet av den tillfälliga lagen har uteblivit.

Med en månad kvar till implementering av lagen efter riksdagsbeslut ställs vi inför valet att föreslå förändringar som, om de vinner gehör, skulle bli bristfälligt beredda eller att återgå till utlänningslagen (2005:716), vilket medför att Sverige kraftigt skulle komma att avvika från övriga medlemsstater i EU. Inget av dessa alternativ är önskvärt. Vi menar vidare att en återgång till utlänningslagen, samtidigt som en parlamentarisk kommitté ska arbeta fram den framtida migrationspolitiken, innebär ytterligare förändringar och tvära kast som bör undvikas. Kristdemokraterna menar därför att det minst dåliga alternativet i nuläget är att förlänga den tillfälliga lagen.

Under flera år har vi kristdemokrater efterlyst en parlamentarisk kommitté om migrationspolitiken som ger oss möjlighet att med en bred överenskommelse skapa en migrationspolitik som håller över tid. Det är avgjort viktigt att Sverige får en förutsebar och rättssäker migrationsrättslagstiftning. Regeringen har aviserat att en sådan kommitté ska tillsättas; det är dock djupt beklagligt att det fortfarande inte tagits något initiativ. Kristdemokraterna vill att den parlamentariska kommittén tillsätts omedelbart.

Kristdemokraterna anser att uppdraget för denna kommitté ska vara att ta ett helhetsgrepp på migrationspolitiken, inte endast delar av densamma, vilket signalerats av företrädare för regeringen, för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart regelverk. Kristdemokraternas ingångsvärden kommer då att vara att barnkonventionen ska beaktas, tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel med rätt till familjeåterförening och att möjligheten att införa en humanitär skyddsgrund, liknande den som fanns i lagen om särskilt och synnerligen ömmande omständigheter, utreds för att ge skydd åt de allra mest utsatta.

Kristdemokraterna vill vara en garant för en human, ordnad, överblickbar och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik.

 

 

Hans Eklind (KD)

 

Michael Anefur (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Pia Steensland (KD)

Roland Utbult (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förlängning av den tillfälliga lagen och att en parlamentarisk kommitté omedelbart tillsätts för att utforma den framtida migrationspolitiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.