Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Motion 2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:252
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-05-02
Granskad
2018-05-09
Bordlagd
2018-05-14
Hänvisad
2018-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Grunden för regeringens proposition är att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande som har befunnits vara utan asylskäl. En förutsättning för att det ska kunna ske är att personen i fråga belastar eller har för avsikt att belasta de svenska skattebetalarna genom att uppehålla en utbildningsplats i en gymnasieskola eller vuxen- eller yrkesutbildning.

Att regeringen lägger fram ett förslag av detta slag i stort sett samtidigt som statsministern högtidligt proklamerar i media att ett ja ska vara ett ja och nej ska vara ett nej gör att regeringens politik blir helt obegriplig. Det finns ingen logik kvar alls i denna regerings helt verklighetsfrånvända migrationspolitik.

Samtidigt som vi ser allt fler exempel på hur den svenska välfärden urholkas – nya vittnesmål om detta tillkommer varje dag – så väljer regeringen att lägga ytterligare förslag till kostnadsdrivande åtgärder som kommer att urholka välfärden ytterligare.

Lagrådet har, med stor tydlighet, beskrivit hur komplext och svåröverskådligt regeringen har byggt undantagsreglerna för uppehållstillstånd i samband med gymnasiestudier:

[Ä]ndringarna år 2017, då ett antal regler om uppehållstillstånd vid gymnasiestudier infördes, försvårades möjligheten till överblick ytterligare. Dessa utbildningsanknutna regler med dess olika förutsättningar och verkningar blev till ytterlighet komplicerade och svårgripbara. De nu lämnade förslagen innebär i olika avseenden att dessa svårigheter förstärks.

I regeringsförklaringen uttalade statsministern följande: Asylrätten ska värnas. Sverige ska ha en reglerad invandring. Regeringens arbete för ett förbättrat återvändande fortsätter. Handläggningstiderna ska kortas. Nu går i stället regeringen emot den egna regeringsförklaringen och kringgår asylrätten genom att ge personer utan asylskäl uppehållstillstånd. Ett så inkonsekvent och ad hoc-betonat beslutsfattande hör inte hemma i en demokrati. Man måste kunna lita på att regeringen står för sina utfästelser.

I vårt alternativ för Sverige byggs lagar och förordningar utifrån fastslagna principer och vad som är bäst för Sverige och det samhällskontrakt som staten har med de svenska medborgarna. Det finns därför ingen annan möjlig väg att gå än att avslå regeringens proposition.

 

 

Olle Felten (-)

 

Jeff Ahl (-)

Mikael Jansson (-)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU49
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.