Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-05-02
Bordlagd
2018-05-03
Granskad
2018-05-03
Hänvisad
2018-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2017/18:4161

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Sammanställning reformer och finansiering

3 Migration

3.1 Migration till Sverige

3.2 Det svenska medborgarskapet

3.3 Generella principer för uppehållsrätt

3.4 Arbetskraftsinvandring

3.5 Studier

3.6 Anhöriginvandring

3.7 En modern asylrätt med fokus på flyktinghjälp

3.8 Återvandring

3.9 Kontroller och åtgärder vid överträdelser

4 Sammanhållning

4.1 Ett Sverige som håller samman

4.2 Norden – vår plats på jorden

4.3 Social tillit – grund för sammanhållning

4.4 Sammanhållningens treenighet – gemenskap, utbildning  och sysselsättning

4.5 Medborgaranda,

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen avslår förslaget till lag om ändringar i riksdagsordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.