Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-27
Bordlagd
2018-05-03
Granskad
2018-05-03
Hänvisad
2018-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2017/18:4156

av Annie Lööf m.fl. (C)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Ett bättre Sverige är möjligt

2 Alliansens bedömning av det ekonomiska läget

2.1 Stark internationell konjunktur

2.2 Stark tillväxt i Sverige men riskerna ökar

2.3 En tudelad arbetsmarknad där utanförskapet biter sig fast trots högkonjunkturen

3 En bortslösad högkonjunktur

3.1 En expansiv finanspolitik som inte rustar Sverige för nästa kris

3.2 Avsaknad av strukturreformer gör att utanförskapet biter sig fast

3.3 Trots skattehöjningar brister välfärden samt samhällets kärnuppgifter

4 Sverige behöver ambitiösa reformer

4.1 En ansvarsfull

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.