Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:128
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-19
Bordlagd
2017-04-20
Granskad
2017-04-20
Hänvisad
2017-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och öka nivån på humanitärt bistånd i Mali och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska polisens bidrag till Maliinsatsen bör dras tillbaka och tillkännager detta för regeringen.

Bistånd

Enligt regeringens proposition är de humanitära behoven i Mali och regionen omfattande. En humanitär kris pågår i hela Sahelområdet, vilken i huvudsak beror på torka, höga spannmålspriser och ekologisk degradering. Enligt FN är i dag ca 3,7 miljoner människor i Mali drabbade av matosäkerhet och i behov av humanitärt stöd, till skillnad från 2 miljoner förra gången denna fråga var uppe för behandling i riksdagen.

Under 2017 kommer 620 000 barn att vara i behov av nutritionsbehandling. Särskilt drabbad är regionen Timbuktu där 17,5 procent av befolkningen lider av akut undernäring. År 2015 uppgick det humanitära stödet till 64,7 miljoner kronor och 2016 till 62 miljoner kronor, detta trots att behovet av humanitärt stöd ökat enligt FN:s statistik. Mot bakgrund av detta anser vi att Sverige bör se över vilka förstärkningar av de humanitära insatserna i Mali som är relevanta för att medverka till en minskning av påfrestningarna för den civila befolkningen.

Polisiära insatser i Mali

Svenska polisen bistår med personal till insatsen i Mali. Med hänsyn till polisens ansträngda läge på nationell nivå bör Sverige avstå från att skicka poliser till internationella insatser likt Minusma. Enligt vår mening är det viktigt att vi från politiskt håll tar ett helhetsansvar för att försäkra oss om att Polismyndighetens arbete för att få ordning på sin organisation underlättas. Därför bör vi politiker vid varje givet tillfälle bistå polisen med detta. Det finns goda skäl i ett läge där polisens organisation fungerar att skicka polisiär personal till insatser likt Minusma, detta eftersom de poliser som åker på dessa utlandsinsatser i varierande grad tillskansar sig kompetens som höjer polisens totala förmåga. Däremot anser Sverigedemokraterna att nuvarande överansträngning för Polismyndigheten medför att det inte finns utrymme för att undvara personal.

 

 

Jeff Ahl (SD)

 

Mikael Jansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Roger Richtoff (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och öka nivån på humanitärt bistånd i Mali och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:UFöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska polisens bidrag till Maliinsatsen bör dras tillbaka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:UFöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.