Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016

Motion 2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-27
Granskad
2016-05-03
Bordlagd
2016-05-10
Hänvisad
2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2015/16:3396

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.2 och 4.2)

.

Motivering
Tabell 1
Utgifts-område
Anslags-nummer
Beslutad ram/anvisat anslag
Förändring av ram/anslag
Ny ram/Ny anslagsnivå
Avvikelse (SD)
1
Rikets styrelse
12 717 244
71 100
12 788 344
4:1
Regeringskansliet m.m.
7 098 798
6 000
7 104 798
5:1
Länsstyrelserna m.m.
2 595 248
43 100
2 638 348
6:1
Allmänna val och demokrati
58

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.2 och 4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.