Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor

Motion 2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:95
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag om att Stockholms och Tranås kommuner ska inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi välkomnar propositionen och ställer oss bakom den. Det finns dock en fråga som vi anser borde ha varit med i propositionen. Regeringen har i denna proposition inte tagit med frågan om hur Stockholms och Tranås kommuner ska inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats. Det förslaget finns med i SOU 2013:82, Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats. Förslaget skulle innebära likvärdiga ekonomiska förutsättningar för verksamheten i hela landet. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

 

Anders Åkesson (C)

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ola Johansson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag om att Stockholms och Tranås kommuner ska inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.