Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Motion 2015/16:3289 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:54
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-12-11
Bordlagd
2015-12-14
Hänvisad
2015-12-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på ett sanktionssystem senast datumet när den föreslagna lagen ska träda i kraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänsterpartiet välkomnar regeringens proposition Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Vänsterpartiet har länge drivit kravet om en lagstiftning som ålägger alla Sveriges kommuner skyldighet att planera för och ta emot flyktingar. Det ska inte vara möjligt för en kommun att välja bort flyktingmottagande, lika lite som det är möjligt att välja bort äldrevård eller skola. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Ju snabbare människor får en kommunplacering desto bättre. Det är först då man på riktigt kan komma igång med en etableringsplan och resan mot ett liv i Sverige med jobb och egen försörjning tar sin början. Det lidande som flyktingströmmarna är ett uttryck för har Sverige stora möjligheter att möta med sina bästa sidor, öppet och välorganiserat. Mobiliserar vi våra gemensamma resurser på ett förnuftigt sätt kan vi hjälpa fler medmänniskor, och samtidigt bli ett bättre och rikare land. Då krävs det att alla kommuner tar sitt ansvar. Vänsterpartiet efterlyser dock sanktionsmöjligheter, vilket saknas i propositionen. Visserligen säger regeringen att man kan tänka sig att överväga att införa sanktioner om det visar sig att den föreslagna lagen inte får avsedd effekt, men vi anser att det inte räcker. Det bör tydligt framgå redan från start att om en eller flera kommuner inte efterlever det som åläggs dem i den nya lagen om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, kommer sanktioner att drabba dem. Det ska inte gå att undslippa sitt ansvar utan konsekvenser som känns. Statskontoret har i sitt remissvar till regeringens förslag framfört att det i dagens system med frivilliga överenskommelser är vanligt att kommunerna inte tar emot det överenskomna antalet nyanlända. Det är en väl känd situation och det finns anledning att tro att det kommer att uppstå liknande situationer runt om i Sveriges kommuner när de åläggs att ta emot flyktingar enligt lag, utan sanktionsmöjligheter för staten om kommunen inte sköter sitt uppdrag.

Regeringen bör återkomma med förslag på ett sanktionssystem senast datumet den föreslagna lagen ska träda i kraft. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

Christina Höj Larsen (V)

 

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Riazat (V)

Daniel Sestrajcic (V)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på ett sanktionssystem senast datumet när den föreslagna lagen ska träda i kraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.