Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:184
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-06-13
Granskad
2016-06-13
Bordlagd
2016-06-14
Hänvisad
2016-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2015/16:184 om en särskild kvot med förtur i kö till friskolor för nyanlända.

Motivering

Utan tvekan har det svenska skolsystemet utsatts för en avsevärd belastning på grund av den tillströmning av asylsökande under främst sommaren och hösten 2015. Denna extrema belastning på vårt skolsystem tillsammans med sjunkande resultat i internationella undersökning är alarmerande och det är förståeligt att regeringen och delar av oppositionen söker lösningar på den uppkomna situationen. En lösning som består i att en kvot av nyanlända går före i redan inarbetade kösystem är dock ingen framkomlig för att komma tillrätta med de problem vi i dag står inför.

Grunden för regeringens förslag är "att skolväsendets resurser utnyttjas bättre" enligt propositionen. Detta resonemang ligger också till grund för att bryta upp det inarbetade kösystem vi i dag tillämpar för att låta en kvot av nyanlända gå före i kön till friskolor. Detta resonemang är felaktigt. Friskolor utan kö kan redan i dag ta emot nyanlända. Det är bara friskolor med kö där alla elever inte får plats som förslaget har någon som helst verkan. Eftersom de elever som går före i kön samtidigt tar platsen för andra elever som självklart måste gå i någon annan skola, så utnyttjas inte skolväsendets resurser bättre med förslaget. Att kvotera in en grupp elever ökar inte automatiskt antalet platser. Enda sättet att "utnyttja skolväsendet bättre" är att skolor utan kö med ett visst läraröverskott tar emot nyanlända.

 

Det är också fel att kvotera in en viss grupp, en grupp baserad på nationell hemvist som går före i kön till populära friskolor. Diskrimineringsombudsmannen reagerar mot förfarandet liksom vi Sverigedemokrater. Det är sant som regeringen skriver att föräldrar och elever som invandrar till Sverige inte haft chans att ställa sig i någon friskolekö. Dessa människor har inte heller haft chans att ställa sig i till exempel bostadskö eller andra köer. Det följer av ärendets natur att man under tid i ett land avancerar i alla de kösystem som ett modernt samhälle innehåller. Skall regeringen undanröja hindren för alla dessa köer för nyanlända? Vi anser att det är fel väg att gå. Dessutom gäller förslaget alla som enligt propositionen kan betecknas som nyanlända, inte bara de som söker asyl. En hemvändande diplomat kan alltså gå före i kön till en populär friskola. Detta kan omöjligt uppfattas som rättvist.

 

Eftersom förslaget är frivilligt för varje enskild huvudman är den integrerande effekten också mycket tveksam. Hur många populära friskolor som kommer att ansluta sig till den föreslagna kvoten återstår att se. Med de här anförda argumenten yrkar vi avslag på propositionen.

 

 

 

    

 

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2015/16:184 om en särskild kvot med förtur i kö till friskolor för nyanlända.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2016/17:UbU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.