Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:173
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-12
Bordlagd
2016-05-17
Hänvisad
2016-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål.

Motivering

Sverigedemokraterna är i grunden positivt inställda till fjärrundervisning – inte minst för de möjligheter som en sådan typ av undervisning ger små skolor på landet, eller kommuner i glesbygden. Vi vill enligt våra egna förslag använda modersmålslärarna till svenskundervisning i stället för modersmålsundervisning, vilket ligger utanför ramarna för detta ärende. Skall vi ändå bedriva modersmålsundervisning ser vi fjärrundervisning som en framkomlig väg under rådande förhållanden. 

Dock pekar Lagrådet på mycket allvarliga brister i beredningen av detta förslag. Lagrådets kritik rör bristande remisshantering, bristande analys av hur förslaget följer personuppgiftslagen, att vanliga beredningskrav är satta åt sidan med mera. Även om situationen är alarmerande med höstens flyktingvåg tagen i beaktande, måste förslag som rör undervisning i den svenska skolan beredas ordentligt. Därför yrkar vi att förslaget avslås för att beredas på ett fullödigt sätt.

 

 

 

 

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.