Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Motion 2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:173
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-11
Bordlagd
2016-05-17
Hänvisad
2016-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör ges ett särskilt uppdrag att följa upp huvudmännens ansvar att i första hand anordna modersmålsundervisning och studiehandledning inom den egna organisationen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har länge rått brist på modersmålslärare och studiehandledare. Detta har inneburit svårigheter att erbjuda elever den undervisning som de har lagstadgad rätt till. Mot denna bakgrund välkomnar vi propositionens förslag om att modersmålsundervisning och studiehandledning ska få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, samt att detta även ska gälla för modersmålsundervisning och studiehandledning genom fjärrundervisning. Vi vill dock betona att det måste göras ytterligare ansträngningar för att förbättra tillgången på modersmålslärare och studiehandledare. Här har både regeringen och huvudmännen ett ansvar. Exempelvis finns det många i landet som har såväl språk- som ämneskunskaper som lämpar sig för anställning som studiehandledare.

För att modersmålsundervisning och studiehandledning ska få överlämnas på entreprenad ska, enligt propositionen, krävas att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen. I propositionen föreslås att detta krav ska gälla även för den befintliga möjligheten för en enskild huvudman att överlämna modersmålsundervisning på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. I den senare delen innebär alltså propositionens förslag en skärpning av befintlig lagstiftning. Detta välkomnar vi, då nuvarande reglering riskerar att leda till en situation som liknar sjukvårdens problem med stafettläkare.

För att den föreslagna lagstiftningen ska fungera väl är det helt nödvändigt att alla huvudmän efterlever ovanstående bestämmelse. Lagstiftningen får inte innebära att huvudmännen minskar sina ambitioner att på sikt erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning inom den egna organisationen, efter de behov som finns. Skolinspektionen bör därför ges ett särskilt uppdrag att följa upp huvudmännens ansvar att i första hand anordna modersmålsundervisning och studiehandledning inom den egna organisationen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

 

 

Daniel Riazat (V)

 

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Sestrajcic (V)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör ges ett särskilt uppdrag att följa upp huvudmännens ansvar att i första hand anordna modersmålsundervisning och studiehandledning inom den egna organisationen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.