Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:153
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-06
Bordlagd
2016-04-07
Hänvisad
2016-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och som Frankrike har efterfrågat.

Motivering

Kampen mot islamismens terrordåd är en av vår samtids viktigaste strider och angår så gott som alla regeringar i hela världen. De terrordåd som har drabbat Frankrike är en ohygglig tragedi och att Sverige bistår de franska insatserna att bekämpa muslimsk fundamentalism ligger i rikets intresse. Detta intresse har Sverige alldeles oavsett om vi är med i EU eller inte. Det är alltså egentligen oväsentligt om Frankrike begär hjälp enligt skrivningar i fördraget om Europeiska unionen eller inte – Sveriges intresse av att bidra skulle i detta fall finnas ändå.

 

I övrigt stöder vi regeringens förslag.

 

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och som Frankrike har efterfrågat.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.