Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:137
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-06
Bordlagd
2016-04-12
Hänvisad
2016-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna beloppsgränsen bör tas bort och om att staten ska garantera full ersättning för de drabbade, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinationen. Enligt förslaget ska staten betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix.

 

Vid vaccinationen med Pandemrix fanns ett stort samhälleligt intresse för att uppnå en hög immunitet i befolkningen för att minska spridningen av sjukdomen. Därför förde staten en massiv kampanj för att så många som möjligt skulle vaccinera sig mot svininfluensan.

 

I många fall vaccinerade man sig inte enbart för sin egen del utan man ville vara solidarisk mot riskgrupper och man ville följa samhällets rekommendationer. Detta bidrog sannolikt till att antalet dödsfall i Sverige var lägre än i många andra länder.

 

Det är av yttersta vikt att det även fortsättningsvis finns en hög tilltro till hälso- och sjukvården när det gäller myndigheternas rekommendationer om vaccinering. Därför fordras det att staten tar fullt ansvar för eventuella oförutsägbara skador som uppstod vid vaccinationen med Pandemrix.

 

Sverigedemokraterna är i stora drag positiva till förslaget om statlig ersättning till barn och unga som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix.

Sverigedemokraterna delar dock inte propositionens förslag om att den sammanlagda ersättningen från läkemedelsförsäkringen och staten ska vara begränsad till högst tio miljoner kronor per person.

Många av de drabbade och deras familjer svävar i stor ovisshet om vilken arbetsförmåga de kommer att ha i framtiden. För dessa personer kan en garanti om full ekonomisk trygghet ha stor betydelse för livskvaliteten.

Vi ställer oss förvisso bakom regeringens proposition men avstyrker förslaget i propositionen om en beloppsgräns på 10 miljoner kronor då vi anser att staten bör garantera full ersättning till de drabbade, även gällande belopp över tio miljoner kronor om det skulle aktualiseras. Vi yrkar därmed på att den föreslagna beloppsgränsen ska tas bort.

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna beloppsgränsen bör tas bort och om att staten ska garantera full ersättning för de drabbade, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.