Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Motion 2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:125
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en fordran på skadestånd till följd av våldsbrott aldrig ska kunna omfattas av en skuldsanering eller F-skuldsanering och tillkännager detta för regeringen.

 

Ställningstagande

Sverigedemokraterna anser att alla skadestånd som uppkommit genom våldsbrott, alltid och utan undantag ska undantas från skuldsanering och F-skuldsanering. Vi anser att skrivelserna om allmän skälighetsprövning är alltför otydliga och öppnar upp för tolkningar där skadestånd till följd av brottslighet ses som vanliga skulder och anser därför att detta kräver ett förtydligande där skadestånd behandlas särskilt. 

 

Om hanteringen av skadestånd i dagens rättsväsen:

När väl ett skadestånd är fastställt och domen vunnit laga kraft har sällan gärningsmannen medel eller är villig att betala det. Brottsoffret måste då själv kräva gärningsmannen på beloppet med Kronofogdemyndighetens hjälp. Om inte det fungerar är nästa steg att kontakta försäkringsbolagen för att se om deras försäkringar täcker skadeståndet. Ger inte heller detta något resultat får brottsoffret själv ta kontakt med Brottsoffermyndigheten och skriftligen ansöka om brottsskadeersättning.

Denna ordning är mycket tidsödande och resulterar i att gärningsmannen slipper att betala och att brottsoffret kränks på nytt.

 

Hur vi vill att det ska fungera med skadestånd:

För att undvika att brottsoffer själva tvingas driva in skulder från våldsgärningsmän har vi föreslagit att införa en statlig skadeståndsgaranti. Den innebär för det första att staten ska gå in och betala det skadestånd till brottsoffret som rätten utdömt. På så sätt får brottsoffret direkt sin rättmätiga ersättning och kan snabbare gå vidare i livet. För det andra ska staten sedan ta över ansvaret och aktivt driva in skulden från gärningsmannen så att det i slutändan alltid garanteras att han i praktiken aldrig undkommer skadeståndsansvar. Denna förändring har dock ännu inte fått majoritet i riksdagen, men vår förhoppning är att förändringen kan genomföras inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

När nu möjligheterna för skuldsanering förenklas, är det av stor vikt att inte en gärningsman kan bli fri från skadeståndsansvar genom de nya reglerna. Vi anser därför att skadestånd, till följd av våldsbrott, aldrig ska tas med i en skuldsanering oavsett om det handlar om skuldsanering för privatperson eller för företagare, så kallad F-skuldsanering.  

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Roger Hedlund (SD)

Kent Ekeroth (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en fordran på skadestånd till följd av våldsbrott aldrig ska kunna omfattas av en skuldsanering eller F-skuldsanering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.