Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Bordlagd
2016-05-10
Hänvisad
2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2015/16:3406

av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Sverige behöver en ny reformagenda

2. Utsikter för svensk ekonomi

a. Långsam internationell återhämtning

b. Stora strukturella obalanser i Sverige trots återhämtning

c. Osäkerheten i prognosen har ökat

3. Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

a. Budgetpolitik utan styråra och långsiktighet

b. Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

c. Politik som slår mot svensk konkurrenskraft

4. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a. Flyktingkrisens effekter

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt 3-13 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.