Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Bordlagd
2016-05-10
Hänvisad
2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2015/16:3404

av Annie Lööf m.fl. (C)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1.

Sverige behöver en ny reformagenda

2.

Utsikter för svensk ekonomi

2.1 Långsam internationell återhämtning

2.2 Stora strukturella obalanser i Sverige trots återhämtning

2.3 Osäkerheten i prognosen har ökat

3.

Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 Budgetpolitik utan styråra och långsiktighet

3.2 Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

3.3 Politik som slår mot svensk konkurrenskraft

4.

Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

4.1 Flyktingkrisens effekter och dess konsekvenser för den ekonomiska politiken

4.2

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.